Polskie firmy o funkcji zakupów

Rola zakupów jest dla połowy firm działających w Polsce jedną z najważniejszych funkcji. To dzięki niej realizują one swoje strategiczne cele biznesowe. Ranga funkcji zakupów w przedsiębiorstwach jest zależna od takich czynników jak: rynek sprzedaży, wielkość firmy, rodzaj prowadzonej działalności, czy wpływ właściciela.

 

Przeprowadzone badania pokazują, że dla polskich firm, kluczowymi obszarami mającymi wpływ na sukces firmy są sprzedaż i zasoby ludzkie. Zakupy uzyskały 42% wskazań i uplasowały się na trzecim miejscu najczęściej udzielanych odpowiedzi. Takie wskazania dokonywały głównie firmy produkcyjne. Jednocześnie 58% firm postrzega zakupy jako funkcje operacyjne, nie zaangażowane w realizację celów strategicznych. Tylko co czwarty specjalista ds. zakupów deklaruje, że jego przedsiębiorstwo traktuje ten obszar jako strukturę podnoszącą wartość firmy.

Bez wątpienia na takie postrzeganie funkcji zakupów ma znaczenie wielkość firmy oraz udział inwestora zagranicznego. W mniejszych przedsiębiorstwach często nie ma działu zakupów lub nie istnieje stanowisko specjalisty ds. zakupów.