Archiwum: wymagania

Umiejętności negocjacyjne specjalistów ds. zakupów

umiejętności negocjacyjneDoświadczenie w określonej branży oraz wieloletnie wykształcenie kierunkowe, w głównej mierze determinuje wybór potencjalnego pracownika. W przypadku pracy na  stanowisku specjalisty ds. zakupów, bardzo ważne są umiejętności komunikacyjne oraz negocjacyjne. Choć umiejętności komunikacyjne w głównej mierze zależą od charakteru i usposobienia kandydatów, to umiejętności negocjacyjnych da się nauczyć.

Praca na stanowisku specjalisty ds. zakupów w głównej mierze dotyczy spotkań z dostawcami, ustalaniu cen oraz warunków współpracy, które zadowolą obydwie strony. W tym przypadku umiejętności negocjacyjne specjalistów ds. zakupów są niezbędne, dlatego pracodawcy w trosce o jak najwyższe kompetencje zatrudnianej załogi, oferują pracownikom darmowe szkolenia i kursy, które pomagają im poznawać techniki oraz strategie efektywnych negocjacji.

Dlaczego zatem umiejętności negocjacyjne specjalistów ds. zakupów są tak ważne:?

Po pierwsze: Dobrze rozegrana rozmowa z dostawcami, wpłynie na lepszą i efektywniejsza jakość oferowanej usługi.

Po drugie: Osoby, które potrafią negocjować, są uważane za bardziej kompetentne i błyskotliwe. W tym przypadku kontrahent będzie chciał nawiązać z wami współpracę na dłużej.

Po trzecie: Umiejętnie przeprowadzone negocjacje sprawią, że każda ze stron będzie przekonana, że coś zyskała: specjalista ds. zakupów świetną cenę produktów, zaś dostawca znakomitego klienta.

Jak zatem efektywnie negocjować:?

 • Bądź pozytywny i pewny siebie
 • Bądź zdecydowany i nie daj ponieść się emocjom
 • Uważnie słuchaj rozmówcy
 • Weź pod uwagę kompromisy
 • Zwróć uwagę na komunikację niewerbalną, która ułatwi konwersację

Specjalista ds. zakupów i jego relacje z dostawcami

relacje z dostawcamiBiorąc pod uwagę wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o pracę na stanowisku specjalisty ds. zakupów, dostrzec można, iż najważniejsze dla pracodawcy są umiejętności komunikacyjne. Choć umiejętność ta jest bardzo ważna w każdym zawodzie, to w przypadku specjalistów ds. zakupów, komunikacja interpersonalna oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów jest elementem niezbędnym, a wręcz koniecznym.

Pracodawcy, poszukując pracowników na stanowisko specjalisty ds. sprzedaży, bardzo często biorą pod uwagę osoby, które mają już doświadczenie w podobnej branży. Głównym powodem, który zmusza pracodawców do takiego postępowania, jest obszerna wiedza kandydatów na temat produktów oferowanych przez firmę, a także ich znajomości z najbardziej cenionymi dostawcami na rynku.

Zadaniem specjalistów ds. zakupów jest nie tylko zapewnienie firmie niezbędnych produktów oraz materiałów, ale przede wszystkim zbudowanie portfela zaufanych, wartościowych dostawców.

W tym wypadku umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne specjalistów ds. sprzedaży mają bardzo duże znaczenie. W tym zawodzie nie ma miejsca dla osób nieśmiałych, skrytych oraz introwertycznych. Podobnie jak specjaliści ds. sprzedaży, osoby pracujące w dziale zakupów mają za zadanie, utrzymać trwałe więzi z interesariuszami.

Jakie zatem korzyści dla firmy uzyskują specjaliści ds. zakupów,  utrzymując idealne relacje z dostawcami?

 • Zawsze wartościowe produkty oraz materiały
 • Dostawy realizowane w efektywny sposób
 • Gwarancja jakości oferowanych dóbr
 • Liczne pakiety promocyjne i zniżki dla zaufanych klientów
 • Osobiste korzyści w postaci wyjazdów integracyjnych lub darmowych szkoleń

Specjalista ds. zakupów i jego kluczowa rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

specjalista ds. zakupówStanowisko specjalisty ds. zakupów znane również pod nazwą purchasing specialist jest jednym z najbardziej pożądanych i najczęściej poszukiwanych zawodów w ostatnich latach. Jakie zatem obowiązki spoczywają na osobach trudzących się tym zawodem i co tak naprawdę determinuje, że powyższe stanowisko wymaga od kandydatów posiadania wielu nieszablonowych umiejętności?

Do głównych obowiązków specjalisty ds. zakupów należy sprawowanie pieczy oraz kontroli nad organizacją działu zakupów, oraz całego przedsiębiorstwa. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych oraz hurtowni, które nie posiadają wyspecjalizowanego działu ds. zakupów. Na każdym pracowniku tego działu spoczywa ogromna odpowiedzialność, dysponowania budżetem danego przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę różne przedsiębiorstwa, specjalizujące się w odmiennych branżach, dostrzec można podobieństwo obowiązków, jakie wykonują specjaliści ds. zakupów.

Jakie zatem obowiązki wykonują specjaliści ds. zakupów?

Po pierwsze analiza: Analiza dostawców jest kluczowym elementem funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. To dzięki tym działaniom specjaliści ds. zakupów mogą wybrać optymalne rozwiązania, które wiążą się z jakością materiałów oraz z konkurencyjnymi cenami.

Po drugie negocjacje: Zasadniczym elementem podczas zawierania każdej umowy jest umiejętne prowadzenie negocjacji cenowych.

Po trzecie utrzymywanie trwałych relacji z dostawcami: Jest to jedno z kluczowych zadań, które spoczywają na specjalistach ds. zakupów. Stworzenie właściwych i przyjacielskich relacji z dostawcami pomoże w sfinalizowaniu niejednej transakcji. Specjaliści ds. zakupów, którzy wykonują ten zawód od wielu lat, zdają sobie sprawę z faktu, iż utrzymywanie poprawnych stosunków z dostawcami niejednokrotnie pomogło im w zrealizowaniu pilnego zamówienia.

Po czwarte ciągła kontrola: Wynegocjowanie odpowiednich i cen i obietnica dostawcy, że materiały dotrą do nas na czas, niestety nie wystarcza.  Tuż po sfinalizowaniu transakcji, specjaliści ds. zakupów muszą pamiętać o rzetelnym zapoznaniu się z dokumentami po sprzedażowymi oraz pamiętać o zweryfikowaniu przysłanych materiałów. Ponadto na pracownikach działu zakupów ciąży odpowiedzialność systematycznego monitorowania obecnych stanów magazynowych i przygotowywania planów zakupów na najbliższe tygodnie, a nawet miesiące.

Kompetencje i kwalifikacje specjalistów ds. zakupów

kwalifikacje zawodoweKandydaci, którzy chcą aplikować na stanowisko specjalisty ds. zakupów, muszą zdać sobie sprawę z faktu, iż firmy produkcyjne działające w różnych sektorach gospodarczych wymagają od aplikantów zróżnicowanych umiejętności oraz kwalifikacji.

Przeglądając dotychczasowe ogłoszenia o pracę na stanowisko specjalisty ds. zakupów, zauważyć można, iż głównym determinantem w wyborze odpowiedniego kandydata jest jego wykształcenie oraz znajomość języków obcych.

Biorąc pod uwagę firmy produkcyjne, w których dział zakupów zaopatruje przedsiębiorstwo w materiały niezbędne do procesów wytwarzania określonych dóbr, kandydaci na stanowisko specjalistów ds. sprzedaży powinni posiadać wykształcenie wyższe specjalistyczne tj. techniczne o określonym profilu zawodowym np. w dziedzinie budownictwa.

Konieczną umiejętnością jest biegła znajomość języków obcych. Nie trzeba chyba dodawać, iż komunikatywna znajomość języka angielskiego jest elementem niezbędnym. Dodatkowo wiele przedsiębiorstw współpracuje z dostawcami z całego świata, dlatego też znajomość innych języków jest dodatkowym atutem, który pomoże kandydatom otrzymać wymarzone stanowisko.

Wielu pracodawców poszukujących specjalistów ds. zakupów wyróżnia w ofertach o pracę posiadanie kompetencji miękkich, które ułatwiają wykonywanie określonych obowiązków. Do najważniejszych zalicza się:

 • Umiejętności negocjacyjne (niezbędne w kontaktach z dostawcami),
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji (specjalista ds. zakupów musi zdać sobie sprawę, z faktu, że to on podejmuje ważne decyzje w imieniu całej firmy),
 • Sumienność oraz dokładność realizowanych zadań,
 • Umiejętności analityczne, oraz organizacyjne.

Specjalista ds. zakupów – jakie kryteria musi spełnić?

jakie kryteria musi spełniać specjalista ds zakupówPracownik na stanowisku specjalisty ds. zakupów ma dużo obowiązków na głowie, jest w ciągłym stresie i musi być cały czas doskonale zorganizowany. Drobna pomyłka może zaważyć na całym procesie dystrybucji, a finalnie na utracie ważnego kontraktu i stracie olbrzymich pieniędzy. Dlatego właśnie specjalistę ds. zakupów wynagradza się godnie, aby zrekompensować mu trud włożony w tę pracę. I chociaż jest to stanowisko wymagające i bardzo absorbujące także prywatny czas (często pracownicy muszą być pod telefonem po godzinach pracy), to chętnych do objęcia tej posady jest wielu. Między innymi to zarobki są kluczowym czynnikiem, który przyciąga wielu zainteresowanych.

Jednak same chęci nie wystarczą do tej pracy. Niezbędne są odpowiednie kwalifikacje, a lista wymagań pracodawców jest przeważnie długa. Poza oczywistymi oczekiwaniami, takimi jak wyższe wykształcenie na kierunku ekonomicznym lub pokrewnym, znajomość co najmniej języka angielskiego (każdy kolejny język jest dużym atutem) oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe, trzeba wykazać się dodatkowymi zdolnościami.  A należy do nich samodzielność, odporność na stres, zaangażowanie, świetna organizacja, umiejętności negocjacyjne, doskonała komunikatywność, nastawienie na cel, a także gotowość na pracę pod presją czasu. To ostatnie kryterium, niestety, eliminuje wielu pracowników już w trakcie pracy, gdyż nie każdy jest w stanie podołać tak stresującym warunkom.

Specjalista ds. zakupów niezbędnym elementem działu zakupów

specjalista ds zakupówSpecjalista ds. zakupów to zawód coraz bardziej pożądany na rynku pracy. Osoba na tym stanowisku ma za zadanie sprawować pieczę nad właściwym funkcjonowaniem działu zakupów w firmie.  Nie jest to łatwa praca, bowiem wymaga dużej odpowiedzialności i organizacji, dlatego na to stanowisko poszukiwani są kandydaci o analitycznym umyśle oraz świetnej komunikatywności.

Ale to nie wszystkie wymagania, jakie stawiają rekruterzy. Do działu zakupów poszukiwani są specjaliści z reguły z wyższym wykształceniem i bogatym doświadczeniem zawodowym. Kierunek ukończonych studiów również jest bardzo ważny – mile widziane są studia ekonomiczne (ekonomia, zarządzanie, logistyka). U przyszłego pracownika nie może zabraknąć doskonałej znajomości języka angielskiego, aby swobodnie porozumiewać się z zagranicznymi dostawcami. Dodatkowy język obcy jest jak najbardziej wskazany, gdyż zwiększa to szansę na zatrudnienie i lepszą posadę.

Specjalista do spraw zakupów może liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie, które jest uzależnione od kwalifikacji, a także regionu Polski. W większych miastach doświadczony specjalista otrzyma nawet 6 tysięcy złotych brutto.